Menu

ÅrhusPortal

Din lokale indgang til nettet

Google søg

Google Gemini kunstig intelligens
www.gemini.google.com/app

Google advanced search
www.google.dk/advanced_search
Google Trends
www.google.com/trends
Se din søge historik
www.myactivity.google.com
Google privatliv indstillinger
www.myaccount.google.com/privacycheckup

Billeder fra Århus 
www.spotted.dk

Søg i kort

Danmarksadresser.dk
Har matrikelnumre, søg først på en adresse
www.danmarksadresser.dk

Kort på nettet v/Geodatastyrelsen
www.kmswww3.kms.dk/kortpaanettet

Kort - Matrikel-Info
v/Miljøministeriet/Geodatastyrelsen
www.mingrund.dk

Historiske kort på nettet
www.historiskekort.dk

Billeder

Kunstig intelligens billeder
www.openai.com/dall-e-2
www.pixlr.com/dk/image ... 

Gratis billeder 
www.unsplash.com
www.pixabay.com
Creativecommons
www.search.creativecommons.org

Google billedsøgning
Upload et billede og se om det er på nettet
www.google.dk/imghp

Webarkiv

Hjemmeside arkiv - Wayback Machine
www.archive.org

Gem en side
www.archive.org/web

Gadenavne

Kraks Vejvisere 1770-1969
www.bibliotek.kk.dk/temaer/krak
Telefonbøger fra KTAS 1880-1965
www.ptt-museum.dk/samlinger ...