Menu

ÅrhusPortal

Din lokale indgang til nettet

Google søg

Google advanced search
www.google.dk/advanced_search
Google Trends
www.google.com/trends
Se din søge historik
www.myactivity.google.com
Google privatliv indstillinger
www.myaccount.google.com/privacycheckup

Billeder fra Århus 
www.spotted.dk

Søg i kort

Download kort
www.download.kortforsyningen.dk

Danmarksadresser.dk
Har matrikelnumre, søg først på en adresse
www.danmarksadresser.dk

Adresse-info med matrikel numre
www.adresse-info.dk/Vis

Kort på nettet v/Geodatastyrelsen
www.kmswww3.kms.dk/kortpaanettet

Kort - Matrikel-Info
v/Miljøministeriet/Geodatastyrelsen
www.mingrund.dk

Historiske kort på nettet
v/Miljøministeriet/Geodatastyrelsen
www.hkpn.gst.dk

Hjemmeside arkiv - Wayback Machine
www.archive.org

Hjemmesider - gem en side
www.archive.is

Gadenavne

Kraks Vejvisere 1770-1969
www.bibliotek.kk.dk/temaer/krak
Telefonbøger fra KTAS 1880-1965
www.ptt-museum.dk/samlinger ...