Menu

ÅrhusPortal

Din lokale indgang til nettet

Høringer

Borgermøder 
www.aarhus.dk/demokrati ... 

Høringsportalen
Her har du mulighed for at gøre opmærksom på dine synspunkter om en konkret høringssag.
www.deltag.aarhus.dk ... 

Århus klyngeindsats

Innovation og klyngeindsats
Førende danske byer skal samles i en landsdækkende klyngeorganisation, der skal være den bærende kraft for innovation.
www.erhvervsfremmebestyrelsen.dk ... 

Aarhus: Erhvervsklynger
1: Energi, klima og miljø. 
2: IT og Smart City. 
3: Medico og sundhed
4: Fødevarer
5: Produktion
6: Transport og logistik
7: Oplevelseserhverv og turisme
8: Kreative erhverv
9: Sikkerhed, militær og rumfart.
Kilde: 
www.businessaarhus.dk ... 

Kort over nationale erhvervsklynger 
www.au.dk/erhvervssamarbejde ... 

EU

Klimasatsning i samarbejde med EU
I 2022 blev Aarhus valgt som en af EU-Kommissionens 100 klimaneutrale og smarte byer i 2030.
Byer som platform for innovative løsninger
EU-missionen bygger på tanken om, at byerne er helt centrale aktører i den grønne omstilling. Rådmand for Teknik og Miljø, Steen Stavnsbo: ”Aarhus har god erfaring med at teste og implementere innovative løsninger. Det gælder lige fra at anvende byen som testplatform for ny Smart City-teknologi til at implementere storskala-løsninger mod et integreret, vedvarende energisystem.
www.aarhus.dk ... 

Fremtid

Klimaplan 2025-2030
Den nye klimaplan skal gælde fra 2025 og bliver i højere grad end tidligere åben for løbende input og nye ideer
www.aarhus.dk/ny-klimaplan ... 

Klimastrategi 2030 
Den gamle klimaplan: Aarhus Kommune arbejder på at gøre Aarhus CO2-neutral i 2030.
www.deltag.aarhus.dk/hoering ... 

Go Green With Aarhus
www.gogreenwithaarhus.dk

CO2030-spillet
CO2030-spillet er udviklet for Århus Kommune af Arkitekturbureauet
Kollision i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus.
www.kollision.dk ... pdf 

Citizen Project 
Citizen Project arbejder for en stemme for civilsamfund i den teknologiske udvikling
www.citizen-project.dk
www.facebook.com ... 
www.linkedin.com/in/erik-himmelstrup ... 

Debat

Klimadebat #dkklima #dkgreen

Brian Vad Mathiesen 
Professor i energiplanlægning og fremtidens energisystem
www.linkedin.com/in/brianvad ... 
www.wikipedia.org/wiki/Brian ... 
www.twitter.com/BrianVad

Verdensmål

FN's Verdensmål består af 17 mål
www.verdensmaalene.dk ... 

De danske målepunkter for FN`s verdensmål
De danske målepunkter er et supplement til ’Verdensmålene for bæredygtig udvikling’. De er resultatet af Vores Mål-projektet, hvor FN’s Verdensmål blev sat i en dansk kontekst.
I en dansk kontekst vedrørende verdensmålene:
4: Kvalitetsuddannelse,
5: Ligestilling mellem kønnene,
12: Ansvarligt forbrug og produktion,
14: Livet i havet,
15: Livet på land.
www.dst.dk/da/Statistik ... 
Download "Status for udvalgte danske målepunkter"
www.dst.dk ... SDG-Statusrapport_2022.pdf
Download "Gør Verdensmål til Vores Mål" 
www.dst.dk ... SDG/VoresMaal.pdf 

UNESCO Lærende Byer 
UNESCO Lærende Byer er et internationalt netværk. Det skal styrke samarbejdet mellem byer, der vil skabe bæredygtig udvikling baseret på livslang læring.
www.unesco.dk ... 
Lærende By: VidensBy Sønderborg
www.sønderborgportal.dk/fremtid ... 

2030-panelet
2030-panelet blev etableret af Folketingets 2030-netværk i 2017 som et tværsektorielt panel
www.2030-panelet.dk
www.linkedin.com ... 

Fremtidens Fællesskaber - vol. 2
Tyge Mortensen & Karen Lumholt 2019
www.saxo.com/dk/fremtidens ... 
www.bibliotek.dk ... 
www.futuriblerne.dk

Grib fremtiden: Teknologi, kommuner og bedre velfærd  
Anders Hvid & Rasmus Bie-Olsen 2018
www.bibliotek.dk ... og podcast ... 

Teori U

Teori U - lederskab der åbner fremtiden
Otto Scharmer 2017. SaxoBibliotek.  

Kritik af Teori U  
www.lederne.dk ... 

Samskabelse

Styrk det politiske lederskab med samskabelse
Politiske ledelse kræver input fra borgerne, så politikerne kan få en bedre forståelse af borgernes problemer og ideer til nye løsninger.
www.mm.dk ... 

Store samfundsproblemer kræver totalfodbold
Coronakrisen har vist os, hvad der skal til for, at det politiske- og administrative system i fremtiden kan løse store udfordringer.
Eva Sørensen og Jacob Torfing​ 2021
www.mm.dk ...